Heistse Hoekstraat 3A, 2220 Heist-op-den-Berg
015 24 04 71

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Het bezoeken van deze website houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden en verklaringen die hieronder worden meegedeeld.

Privacy verklaring

Vets - Van den Broeck ., met zetel te Heistse Hoekstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992. De website plaatst geen cookies, en houdt geen persoonlijke informatie bij van zijn bezoekers. Deze website houdt door middel van een teller onder andere het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Openingsuren

Vandaag zijn wij open vanaf 08:00.

Klik hier voor een volledig overzicht van onze openingsuren.

Blutsqi

Industriepark zone C
Heistse Hoekstraat 3A
2220 Heist-op-den-Berg
015 24 04 71